Komisja Pomocy Koleżeńskiej:

Przewodniczący - inż. Janusz Bublewski,
Wiceprzewodniczący - mgr inż. Krzysztof Falkowski,
Sekretarz - mgr Ewa Materska.

Członkowie:

  • inż. Jadwiga Czubowicz,
  • mgr inż. Jan Tauzowski,
  • Maciej Żurawski.