Oddział Warszawski od lat współpracuje z warszawskimi szkołami. Jedną z nich jest Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, popularnie nazywany Technikum Mechatronicznym z ul. Wiśniowej. Współpraca ta daje nam ogromną satysfakcję, zważywszy na to, że mamy do czynienia z młodzieżą z technikum, które rokrocznie zdobywa czołowe miejsce w rankingu średnich szkół technicznych w kraju. Poniżej list, jaki otrzymaliśmy z Dyrekcji tej szkoły. Ze swojej strony życzymy szkole przetrwania trudnej sytuacji związanej z pandemią i życzymy dalszych sukcesów jej uczniom i kadrze nauczycielskiej.

Poniżej list od Pana Sławomira Kasprzaka - Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1.

Szanowni Państwo,

ograniczenia związane z pandemią postawiły przed szkołami nowe wyzwania, z którymi nigdy wcześniej nie przyszło nam się mierzyć. Wymusiły zmiany, które moim zdaniem, na trwałe zmienią polską edukację. Obecnie jesteśmy w trakcie kolejnego zawieszenia zajęć stacjonarnych.

W imieniu całej społeczności szkolnej, a zwłaszcza kierownictwa szkoły oraz ubiegłorocznych praktykantów, chciałbym serdecznie podziękować za umożliwienie uczniom Technikum Mechatronicznego nr 1 realizacji praktyk zawodowych w formie projektu edukacyjnego o charakterze zdalnym. Dzięki Państwu, jako jedna z nielicznych szkół w Polsce, byliśmy w stanie przeprowadzić praktyki bez zakłóceń i w wyznaczonym wcześniej terminie, a co za tym idzie wkroczyć w nowy rok szkolny bez nierozwiązanych problemów. Nasza wdzięczność jest tym większa, że zdajemy sobie sprawę, że również dla Państwa czas ten był i zapewne nadal jest wyjątkowo trudny organizacyjnie i ekonomicznie.

Jednocześnie, korzystając z okazji z przykrością informuję, że ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku zrezygnowaliśmy z naszej corocznej konferencji dla pracodawców, która w ubiegłych latach odbywała się w formie stacjonarnej w październiku. Konferencja była wspaniałą okazją do podsumowania współpracy, wytyczenia nowych jej kierunków oraz rozmów kuluarowych, podczas których mogliśmy lepiej poznać swoje wzajemne potrzeby i zacieśnić relację. Była też okazją do nagrodzenia Państwa za wsparcie, jakiego nam udzielacie.

Pragnę nadmienić, że w ubiegłym roku szkolnym udało się uruchomić kilkanaście specjalizacji zawodowych, do których opracowane zostały programy nauczania, wzięliście Państwo także udział w bezpośrednim procesie nauczania, pokazując jak znakomitymi jesteście nauczycielami.

A nasze technikum w roku 2020 zajęło pierwsze miejsce w Polsce w rankingu ,,Perspektyw” w kategorii najlepsze technikum. To kolejny ogromny sukces, w którym Państwo macie swój udział.

Bardzo żałuję, że tych informacji nie mogę Państwu przekazać bezpośrednio. Brak możliwości takiego spotkania jest dla mnie osobiście wielką stratą. Jestem jednak pewny, że nasze kontakty za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu będą efektywne i regularne. Z takimi partnerami jak Państwo to nie może się nie udać.

Zapraszam do obejrzenia filmu.
FILM

Z wyrazami szacunku,
Sławomir Kasprzak - Dyrektor
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1