UWAGA ELEKTRYCY!   
Intensywne szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV i sprawdzenie kwalifikacji (egzamin).
Ograniczona liczba miejsc z uwagi na zachowanie bezpieczeńśtwa. LIczy się kolejność zgłoszeń i wpłat.

Szkolenie ma na celu przypomnienie, pozyskanie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji i BHP pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV.
Po odbyciu szkolenia, osoby które nie posiadały jeszcze kwalifikacji, nabędą wiedze umożliwiającą podejście do egzaminu E - na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi i konserwacji dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, a także aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji powyżej. Na szkoleniu, na te zagadnienia położony zostanie nacisk, a także w zależności od potrzeb, poruszone zostaną inne zagadnienia. Do egzaminu po szkoleniu mogą przystąpić także osoby wykonujące prace w szerszym zakresie. Zostanie to ustalone w trakcie i po szkoleniu z zainterosowanymi.

KOSZT SZKOLENIA: 400 zł brutto za osobę.

TERMIN: 29 pażdziernik od godz 11:00, egzamin ok. 15:45.

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:
- Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Cena egzaminu 260 zł za sprawdzenie kwalifikacji D lub E lub D.

Rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa

Prosimy o zabranie ze sobą środków zabezpieczenia osobistego: osłony twarzy (maski, przyłbice), rękawiczki.
Zapewniamy środki dezynfekcji.
Ewentulny (awaryjny) zakup masek, rękawiczek gumowych i/lub przyłbic możliwy do dokonania na miejscu.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, osoby przystępujące do szkolenia i egzaminu muszą być bezwzględnie zdrowe.
Osoby przystępujące do szkolenia i egzaminu w przypadku objawów jak: gorączka, kaszel i/lub duszności, prosimy o przełożenie terminu.