W dniu 3 listopada br. odbyło się tradycyjne spotkanie Zarządów: Oddziału Warszawskiego (OW) SEP i Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji (OEIT) SEP, które działają w zasadzie na
tym samym terenie. Podczas spotkania omówiono ...

W dniu 3 listopada br. odbyło się tradycyjne spotkanie Zarządów: Oddziału Warszawskiego (OW) SEP i Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji (OEIT) SEP, które działają w zasadzie na
tym samym terenie. Podczas spotkania omówiono sprawę nowelizacji Statutu SEP, poinformowano się wzajemnie o działaniach i inicjatywach obu oddziałów oraz dokonano wymiany poglądów na temat przyszłości SEP i przygotowań do jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia.
Zwrócono uwagę na potrzebę aktywniejszego działania w środowisku młodzieżowym oraz szerszego informowania o działaniach i inicjatywach obu oddziałów. Przedstawiciele OEIT
zaprosili przedstawicieli OW do uczestnictwa w konferencji naukowo-technicznej „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka”, która odbędzie się w dniu 16 listopada br. od godz. 10.00 w Instytucie Kolejnictwa
w Warszawie, ul. Chłopickiego 50. Spotkanie zakończyła kolacja koleżeńska, zorganizowana przez Zarząd Oddziału Warszawskiego SEP dla uczestników spotkania.


oprac. Jerzy Kuciński – OEIT SEP - Tydzień w SEP nr 103