Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza na bezpłatną Konferencję Naukowo - Techniczną pod nazwą "OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI".
Obrady fachowców oraz wszystkich zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami ekotransportu, będą miały miejsce 19 listopada 2020 roku, w systemie wideospotkania.
Stopniowe wprowadzanie do obsługi strumienia pasażerów i towarów pojazdów z napędem elektrycznym rewolucjonizuje transport drogowy. Długofalowe skutki tego procesu są obecnie trudne do precyzyjnego ustalenia. Przynosi również szereg bieżących problemów wynikających ze złożoności technicznej i organizacyjnej zadania. W wielu przypadkach konieczne jest także pilne podejmowanie badań o charakterze naukowym. Ideą konferencji jest wskazanie kilku istotnych, mniej może spektakularnych i nagłaśnianych zagadnień, które natychmiast winne być brane pod uwagę, zwłaszcza jeżeli pragniemy, aby to polska myśl techniczna była dominującym „motorem przemian”. 

Wybrano do zreferowania i poddania pod dyskusję kwestie związane z projektowaniem napędów głównych pojazdów, możliwością wykorzystania wodoru jako źródła energii pierwotnej, zagadnienia zasilania stacji ładowania, kształcenia kadr do obsługi tego szczególnego rodzaju transportu. Niewątpliwie ważnym elementem zebrania będzie możliwość przekazania Państwu najnowszych ustaleń dotyczących produkcji w kraju samochodu elektrycznego IZERA.

Zaproszeni na spotkanie z Państwem Goście to wybitni profesjonaliści dyscypliny, zachęcamy więc do zapoznania się z załączonymi materiałami i wzięcia udziału w naszej KONFERENCJI „OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI”.

PREZES
Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Ryszard Marcińczak

ZAŁĄCZNIKI:

pdf Idea Konferencji (270 KB)

pdf Program Konferencji (189 KB)

pdf Karta zgloszenia (432 KB)

pdf Plakat Elektromobilność 2020 (218 KB)